Tekmovalna pravila za klubsko prvenstvo v okviru 3. Ljubljanskega triatlona, dne 27. 8. 2017

Nastop ekip na klubskem DP

Pri tej vrsti tekmovanja namesto posameznika nastopa ekipa, ki jo obravnavamo kot neločljivo celoto. Na klubskem prvenstvu 2017 v Ljubljani je 55 mest za nastop ekip. V 2017 je možen nastop moških, ženskih in mešanih ekip. Prav tako je možen nastop ekip, v kateri vsi člani ekipe nimajo licenc. Če bi število prijavljenih ekip presegalo številko 55, potem se uporabi ključ:

 1. Prednost imajo ekipe, ki imajo vse licencirane tekmovalce;
 2. Prednost imajo ekipe, ki se prijavijo prej;

V primeru da bo do četrtka 24.8. 2017,  ko je zadnji rok za prijave, prijavljenih preko 55 ekip, bomo ekipe, ki po zgornjih dveh kriterijih izpadejo iz največjega števila ekip 55, obvestili po elektronski pošti.

Splošno

 • Ekipo sestavljajo največ 4 tekmovalci, pri čemer je minimalno število 3 tekmovalci;
 • Starostna omejitev je 14 let oz. kategorija kadetov in kadetinj (kadeti in kadetinje že lahko nastopajo).
 • Ekipno tekmovanje je absolutno, zato posebnih razvrstitev v posameznih kategorijah ne bo.
 • Start poteka po rednih intervalih v časovnem razmiku 2 minut.
 • Urnik startov tekmovalnih ekip bo objavljen 1 dan pred tekmovanjem na spletni strani organizatorja tekmovanja in na oglasni deski na dan tekmovanja.
 • Podelitve bodo v moški, ženski in mešani absolutni konkurenci ne glede to ali imajo člani ekipe licence TZS ali ne.
 • Za klubsko državno prvenstvo bodo lahko upoštevane zgolj ekipe z veljavnimi licencami TZS.
 • V kategoriji moških in ženskih ekip so na prvih treh mestih lahko ekipe iz istega kluba, če ima klub v posamezni konkurenci prijavljenih več ekip. Ekipe morajo biti ustrezno označene v pred-prijavi (ime_kluba_moška_01, ime_kluba_moška_02, itd.)
 • V klubski razvrstitvi pa lahko ima klub na stopničkah le eno kombinacijo moške in ženske ekipe (ime_kluba_številka_ekipe), ki pa mora biti točno napovedana že v pred-prijavi. Klub ima lahko več kombinacij moških in ženskih ekip na startu.
 • Klubskega prvaka dobimo s sistemom točkovanja razvrstitve moških in ženskih ekip, torej s seštevkom točk posamezne moške in ženske ekipe. Mešane ekipe ne morejo sodelovati v državnem klubskem prvenstvu in so razvrščene zgolj v kategoriji mešanih ekip.
   

Točkovalni sistem

 • Točkovanje se izvede na podlagi točk v preglednici  1, pri čemer se točkovanje naredi za moške in ženske ekipe ločeno.
 • Za klubsko razvrstitev se osvojene točke moške in ženske ekipe seštejejo, pri čemer znaša največji možni seštevek 200 točk.
 • Če se pojavita na določenem mestu dva enaka seštevka točk, se uporabi sekundarni kriterij, seštevek doseženih časov moške in ženske ekipe skupaj.
 • Če se pojavi na določenem mestu enak seštevek točk, pri čemer ima klub samo ekipo enega spola in so v primeru enega kluba točke osvojene v moški, v primeru drugega kluba pa v ženski konkurenci (po točkovanju izenačenje v klubskem prvenstvu), se uporabi kriterij zaostanka za prvo ekipo v posamezni konkurenci v odstotkih (ali zaostaja moška ekipa enega kluba za vodilno moško ekipo v % manj kot pa ženska ekipa drugega kluba za vodilno žensko ekipo).
   

Preglednica 1: Točke podeljene ekipam v moški in ženski razvrstitvi od prvega do osmega mesta.

mesto

točke

1

100

2

72

3

60

4

48

5

40

6

32

7

24

8

16

 

Tekmovalci

 • Vsi člani posamezne ekipe morajo imeti enak dres (priporočljivo, a ne zahteva).
 • Ekipe morajo priti v startni prostor pet minut pred načrtovanim startom.
 • Vsak tekmovalec vzame kolo iz boksa svoje ekipe in ga na to mesto po kolesarjenju tudi odloži.
 • Menjalni prostor smejo tekmovalci zapustiti šele, ko se zberejo najmanj trije člani iste ekipe. Zberejo se v posebej označenem izhodnem prostoru pri izhodu iz menjalnega prostora, ki ga organizator ustrezno označi s črtama. Ko ekipa zapusti izhodni prostor, preostali člani te ekipe ne smejo več nadaljevati tekmovanja, temveč so iz njega izločeni in morajo zapustiti menjalni prostor. Če se izločeni tekmovalec znova pridruži ekipi ali ostane na progi, s tem povzroči diskvalifikacijo celotne ekipe.
 • Ves čas tekmovanja mora biti na čelu ekipe skupina najmanj treh tekmovalcev. Ti trije tekmovalci morajo priti v cilj skupaj.
 • Ekipa je uvrščena glede na rezultat, ki ga doseže tretji član ekipe.
 • Diskvalificirani in izločeni tekmovalci morajo priti po najkrajši poti v menjalni prostor, pri tem pa ne smejo ovirati drugih tekmovalcev ali jim pomagati. Če kršijo to pravilo, povzročijo diskvalifikacijo svoje celotne ekipe.
 • V drugi menjalni prostor mora priti ekipa skupaj.
 • Pred izhodom iz drugega menjalnega prostora na tekaški del se ekipi ni potrebno zbirati v izhodnem prostoru in se lahko počakajo na tekaški progi, kjer skupaj nadaljujejo s tekaškim delom.
 • Ves čas tekmovanja morajo biti tekmovalci v obliki skupine in skupaj priti v cilj.
 • Ekipa je uvrščena glede na rezultat, ki ga doseže zadnji član ekipe (prečkanje ciljne črte).

Skupinski in individualni prekrški:

 • Pri tej vrsti tekmovanja je za skupinske in individualne prekrške kaznovana celotna ekipa:
 • Kolektivni prekrški so prekrški, ki jih stori celotna ekipa: sekanje tekmovalne proge, vožnja v zavetrju druge ekipe, itd. Za take prekrške so (s kartonom) kaznovani vsi člani ekipe, ki dobijo kazen 15 sekund in jo morajo odslužiti v »penalty boxu« na tekaškem delu. Karton je treba v skladu s pravili za vso ekipo pokazati tekmovalcu, ki je v trenutku izrekanja kazni na čelu ekipe.
 • Individualni prekrški so lahko: izguba štartne številke ali čipa, prezgodnji prehod na kolo, prepozen izhod s kolesa, nepravilno nameščena čelada, preklinjanje, itd. Za take prekrške so (s kartonom) kaznovani vsi člani ekipe, ki dobijo kazen 15 sekund in jo morajo odslužiti v »penalty boxu« na tekaškem delu. Karton je treba v skladu s pravili za vso ekipo pokazati tekmovalcu, ki je storil prekršek.

Tako pri kolektivnih kot tudi pri individualnih prekrških sodnik lahko oceni resnost kršitve in v primeru grobih kršitev pravil, nešportnega obnašanja, žaljenja ali drugega neprimernega vedenja, izključi celotno ekipo.

Pomoč in medsebojna pomoč

 • Člani iste ekipe, ki so še vedno na progi, si lahko med sabo ves čas pomagajo (vožnja v zavetrju, posojanje opreme, okrepčila). Prepovedani pa so stvarni pripomočki, ki bi lahko tekmovalcu pomagali napredovati (na primer vrv na teku, potiskanje na kolesu).
 • Prepovedana je kakršna koli pomoč od zunaj.
 • Če je na progi več ekip istega kluba, te ekipe ne smejo voziti druga drugi v zavetrju, temveč morajo ohranjati  vzdolžno razdaljo 35 m od druge ekipe. Pri prehitevanju ima ekipa čas 40 sekund da prehiti počasnejšo ekipo.

Ljubljana, 20.07.2017

Naši sponzorji