Razpis: Odprto prvenstvo ljubljanskih osnovnih in srednjih šol v akvatlonu

29. maj 2014, Športni park Kodeljevo, Ljubljana

Tekmovanje bo potekalo v četrtek, 29. 5. 2014, na in v okolici letnega kopališča Kodeljevo v Ljubljani. Tekmovanje je razpisano v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, šolsko leto 2013-2014«. Prijave sprejemamo na spletni strani Timinga Ljubljana: http://www.timingljubljana.si/aslj/tekme.asp

rijave preko spleta so možne od petka 9. 5. (od 15.00) do petka 23. 5. 2014 (do 24.00).  Prijave za preostale tekmovalce (za odprto prvenstvo) ali tiste, ki se niste pravočasno prijavili sprejemamo do ponedeljka 26. 5. 2013 (do 24.00) na elektronski naslov matjaz.zupan@t-2.net.

Prijava naj vsebuje ime, priimek, spol in letnico rojstva tekmovalca, šolo in kraj.

IZVAJALEC: Triatlonski klub Ljubljana, Ziherlova 40, Ljubljana, tel: 041 580 540, pošta: matjaz.zupan@t-2.net

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo 29. maja 2014 na in v okolici letnega kopališča Kodeljevo v Ljubljani.

URNIK TEKMOVANJA OSNOVNE ŠOLE

 • 10.30-11.30 registracija tekmovalcev
 • 12.00 štart starejših dečkov
 • 12.20 štart starejših deklic
 • 12.40 štart mlajših dečkov
 • 13.00 štart mlajših deklic
 • 13.20 štart najmlajših dečkov
 • 13.40 štart najmlajših deklic
 • 14.00 podelitev priznanj

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol.

TEKMOVALNA DOLOČILA: Tekmovanje je za posameznike in ekipno. Za ekipno tekmovanje se upoštevajo rezultati dveh najvišje uvrščenih učencev in učenk v starejši, mlajši in najmlajši kategoriji. Dosežek se točkuje glede na število udeležencev v kategoriji. Prvo uvrščeni dobi eno točko, do zadnje uvrščenega, ki dobi toliko točk, kolikor je udeležencev v skupini. Zmaga šola, ki je zbrala najmanj točk. Šola, ki v posamezni kategoriji nima nastopajočega, dobi pribitek točk (število udeležencev + 1točka).

 • Tekmuje se zaporedno v plavanju in teku, brez premora med disciplinama.
 • Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa.

KATEGORIJE:

 • (1) starejši učenci in (2) učenke – letnik rojstva 1999 in 2000,
 • (3) mlajši učenci in (4) učenke - letnik rojstva 2001 in 2002,
 • (5) najmlajši učenci in (6) učenke – letnik rojstva 2003 in mlajši.

DISCIPLINE:

 • starejši – 100 m plavanja (4 dolžine), 1000 m teka,
 • mlajši – 75 m plavanja (3 dolžine), 1000 m teka,
 • najmlajši – 50 m plavanja (2 dolžini), 500 m teka.

PRIZNANJA

Prvi trije posamezniki(ce) v kategorijah prejmejo medalje. Prve tri ekipe v kategorijah starejših, mlajših in najmlajših skupaj prejmejo pokale. Ob prihodu zadnjega tekmovalca v cilj, bo za vsako kategorijo žreb praktičnih nagrad.

URNIK TEKMOVANJA SREDNJE ŠOLE

 • 13.00-14.00 registracija tekmovalcev
 • 14.00 štart dijakinj
 • 14.15 štart dijakov
 • 14.30 podelitev priznanj

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol Ljubljane.

TEKMOVALNA DOLOČILA: Tekmovanje je za posameznike.

 • Tekmuje se po pravilih Triatlonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa.
 • Tekmuje se zaporedno v plavanju in teku, brez premora med disciplinama.
   

KATEGORIJE: (1)dijaki in (2)dijakinje – letnik rojstva 1994 in mlajši.

DISCIPLINE:  dijaki in dijakinje – 150 m plavanja (6 dolžin), 1500 m teka (3 krogi).

 • Tekmovanje se prične s plavanjem, iz vode ob robu bazena, in konča s tekom.
 • Plava se po širini bazena.
 • Prehod iz plavanja v tek poteka v menjalnem prostoru, kjer je obvezno obuvanje tekaških copat.
 • V menjalnem prostoru se lahko nahajajo samo tekmovalci, njihova oprema in sodniki.
 • S tekmovanjem pričnejo dijakinje in končajo dijaki.
   

PRIZNANJA: Prvi trije posamezniki(ce) v vsaki kategoriji prejmejo medalje.

ZAKLJUČNA DOLOČILA: Prijave bo sprejemal z geslom na spletu Timing Ljubljana ali do 26. maja na matjaz.zupan@t-2.net

Naši sponzorji