Vabilo na redno letno skupščino TK Ljubljana

VABILO

na letno skupščino Triatlonskega kluba Telemach Ljubljana

Vabimo vse člane Triatlonskega kluba Telemach Ljubljana na letno skupščino TKL, ki bo

v četrtek, 21.06.2018 ob 18.00 uri

na zelenici letnega kopališča Ilirija, Celovška cesta 3, Ljubljana.

Dnevni red:

    Izvolitev delovnega predsedstva
    Izvolitev verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika
    Potrditev sklepčnosti
    Poročila o delu TKL v letu 2016 in 2017
    Poročilo nadzornega odbora za leto 2016 in 2017
    Program dela za sezono 2018 – 2019 in sprememba imena kluba
    Razno


Tokrat bo skupščini sledilo druženje s piknikom.

Lep pozdrav!

Predsednik kluba:

Matjaž Zupan